آزمايشگاه دزيمتري پزشكي..
مركز تحقيقات فيزيك پزشكي > آزمايشگاههاي تخصصي > آزمايشگاه دزيمتري پزشكي
 
 
 
متناسب با توسعه و افزایش مراکز پرتوپزشکی هر روز بر تعداد افرادی که به دلیل شغلی (پرتوکاران) و یا به دلیل بیماری (افراد عادی) در معرض پرتوهای یونیزان قرار می گیرند افزوده می شود. از آنجا که احتمال بروز و ظهور عوارض و نارسائی های بیولوژیکی در جامعه متناسب با دز جذبی آحاد جامعه می باشد ضروری است با استفاده از روشهای عملی و دقیق میزان پرتوگیری افراد عادی جامعه و پرتوکاران را ارزیابی نمود.
 
  
.. • دزيمتري پرسنل در اندازه‌گيري‌هاي مربوط به حفاظت از اشعه توسط دزيمتر‌هاي قابل حمل و TLD
 • دزيمتري مريض در كاربردهاي تشخيصي و درماني با استفاده از دزيمترهاي TLD
 • كنترل كيفي تجهيزات تصويربراري اشعة X از قبيل راديوگرفي و CT-Scan
 • محاسبة Effective Dose و Organ Dose توسط نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي
 
  TOP  
     
 
..

 
 
 

دستگاهTLD Reader 3500 :

اين دستگاه به همراه يك كامپيوتر شخصي (PC) و نرم افزار WinRem سيستمي را تشكيل مي دهند که قابليت قرائت دوز دريافتي توسط مواد themoluminecence (مواد TL) را دارا مي‌باشد.

به علت دقت اندازه گيري دوز دريافتي با اين روش و همچنين خصوصيات منحصر به فرد مواد TL از جمله معادل بافت بودن آنها، كوچكي و قابليت توليد آنها در اشكال مختلف، اين روش را به يكي از روشهاي معتبر و پركاربرد دزيمتري تبديل كرده است.

 

دستگاه هاي كنترل كيفي سيستم هاي تصوير برداري با اشعة X
 

Multi-O-Meter Model 706L for Conventional Radiology with External Detector

Multi-O-Meter Model 401 for Dental Radiography

Multi-O-Meter Model 512L for CT

Multi-O-Meter Model 601 for Mammography

Multi-O-Meter Model 303 for Conventional Radiology

 

سيستم Dose Area product meter :

اين سيستم قادر است حاصلضرب دوز در سطح بافت را محاسبه نمايد، از اين ضريب مي‌توان در موارد زير استفاده كرد:

  • سنجش خروجي دستگاه راديوگرافي
  • مقايسة دز ناشي از انواع راديوگرافي‌ها كه با يك دستگاه خاص انجام مي شوند.
  • مقايسة دز بيمار در يك معاينه راديوگرافي خاص ناشي از دستگاههاي مختلف راديوگرافي
  • دوزيمتري بلادرنگ (online) مريض

دزيمتر Rad Cal :

اين دزيمتر داراي محفظه هاي يونيزان با حجمهاي مختلف و براي ميدانهاي تابشي مختلف مي باشد.
 
 

نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي

  • MCNP-4C
  • ODS-60
  • CT-Dose
  • ImPACT
فانتوم ART :
 
اين فانتوم با استفاده از مواد معادل بافت مدل سازي شده است و داراي قطعات جانبي مي باشد كه توسط آنها مي توان قسمت مورد نظراز فانتوم را جدا نمود.
این فانتوم دارای 34 برش است و هركدام از آنها داراي حفره هايي است كه توسط پينهايي از جنس معادل بافت نرم ، معادل بافت استخوان و معادل بافت ريه پرشده اند. هنگام دزيمتري مي توان هريك از پينها را با مواد TLD و یا دزیمترهای کوچک دیگر جايگزين نمود.
از اين فانتوم ميتوان براي اندازه گيري دوز دريافتي ارگانهاي مختلف و دوز موثر بيماران و پرسنل در ميدانهاي تابشي مختلف استفاده كرد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  TOP  
 
 
 
 
..

 
 
 
 
 

اوقات شرعی

بازديدكنندگان

امروز: 4
اين هفته: 71
اين ماه: 201