آزمايشگاه دزيمتري محيطي

 

 ..
 مركز تحقيقات فيزيك پزشكي > آزمايشگاههاي تخصصي > آزمايشگاه دزيمتري محيطي 
 

 
 
آزمايشگاه دزيمتري محيطي به منظور فراهم آوردن امكانات و زمينه مناسب براي
 
 بررسي و مطالعه تابش زمينه و تعيين اكتيويته عناصر راديواكتيو در نمونه هاي
 
طبيعي تجهيز و راه اندازي شده است. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ..

 •  اندازه گيري تابش زمينه توسط انواع مختلفي از آشكارسازهاي قابل حمل
 • امكان پايش شبانه روزي تابش زمينه بصورت اقماري و از راه دور
 • گاما اسپكتروسكوپي نمونه هاي مايع و جامد
 • اندازه گيري اكتيويته خاك و تعيين عناصر راديواكتيو موجود در آن
 • اندازه گيري اكتيويته مواد غذايي از جمله سبزيجات و ميوه ها
 • تعيين پرتوزايي عناصر تابش كننده ذرات آلفا و بتا در مواد مختلف با تجهيزات بسيار حساس
 • آموزش روشهاي مختلف دزيمتري و بررسي خصوصيات آشكارسازهاي اشعه به صورت عملي
  TOP  
     
 ..

  
 
Environmental Radiation Meter (Type 6-80)   
Multi-Purpose Survey Meter ( RDS-110 & 120)
General Survey Meters
 
 

 

سيستم پايش شبانه روزي تابش محيطي
(Area Radiation Monitoring) :
 
اين سيستم براي اندازه گيري شبانه روزي تابش پرتوهاي x و گاماي محيطي طراحي شده است و داراي 10 ايستگاه اندازه گيري است كه 8 ايستگاه آن در 8 شهر از استانهاي خراسان نصب شده است. هر يك از اين ايستگاهها داده هاي اندازه گيري شده خود را از طريق خط تلفن به كامپيوتر مركزي منتقل مي كند. اطلاعات جمع‌آوري شده از ايستگاههاي مختلف به صورت مقادير عددي و نمودار در كامپيوتر مركزي ، قابل دسترسي و استفاده مي‌باشند.
 
 
 

سيستم گاما اسپكتروسكوپي :

این سیستم دارای آشکارساز سنتیلاسیون با کریستال يديد سدیم و کارت MCA با 2048 کانال انرژی است و برای طیف سنجی نمونه های مایع و جامد طراحی شده است.
 
 

دستگاه اندازه گيري پرتوزايي سطحي :

دستگاه قابل حملي است كه براي آشكارسازي و اندازه گيري ميزان ذرات Beta ، Alpha و پرتوهای گاما روي سطوحي مثل ديوارها، ميز، سطح اشياء، لباس يا پوست اشخاص طراحي شده است. از اين دستگاه در مكانهايي كه احتمال آلودگي مواد راديواكتيو وجود دارد نظير آزمايشگاههاي پزشكي هسته اي استفاده مي شود.

 

سيستم Low Level Counter:

اين سيستم توانايي اندازه گيري همزمان ذرات Alpha و Beta با حساسيت زياد در 10 نمونه را داراست و از آن مي توان در اندازه گيري هاي محيطي، حفاظت از اشعه و آزمايشگاههاي داروشناسي استفاده كرد. اين سيستم داراي 10 آشكارساز با جريان گاز (شمارنده تناسبي) است.
 

دستگاه Bequerel monitor :

دستگاهي قابل حمل به منظور اندازه‌گيري ميزان اكتيويته 137Cs در مواد غذايي و مايعات است و در واقع ميزان تشعشع گاما در پنجره انرژي 662 كيلو الكترون ولت را در نمونه اندازه گيري مي كند.
  

سيستم آموزشي اندازه‌گيري تشعشع :

اين سيستم بگونه اي طراحي شده است كه مي توان چهار نوع مختلف آشكارساز را به آن متصل نمود. از اين سيستم مي توان در برنامه هاي آموزشي روشهاي مختلف دزيمتري استفاده كرد.

اين دستگاه توانايي تغذيه و پردازش سيگنال آشكارسازهاي زير را دارا مي باشد:

  • پروبهاي ديجيتال با تقويت كننده و discriminator
  • شمارنده Geiger-Muller
  • آشكارساز سنتیلاسیون
  • پروبهاي نيمه هادي
 
 
     
  TOP  
 
 

 
 
نقشه پرتوزايي طبيعي برخي از استانهاي كشور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اوقات شرعی

بازديدكنندگان

امروز: 5
اين هفته: 72
اين ماه: 202
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1