آزمايشگاه درمانهاي فيزيكي سرطان

 

 ..
 
مركز تحقيقات فيزيك پزشكي > آزمايشگاههاي تخصصي > آزمايشگاه درمانهاي فيزيكي سرطان
 

 

آزمايشگاه تحقيقاتي فيزيك درماني سرطان مجهز به آزمايشگاههاي كشت سلولي، مدلهاي حيواني و درمان فتودايناميك بوده، امكان طراحي و انجام پروژه هاي درماني كه پايه و اساس آنها مبتني بر قوانين فيزيكي باشد، در شرايط برون تني( در محيط كشت) و درون تني ( روي مدلهاي حيواني از جمله مدلهاي توموري) فراهم است.

اين آزمايشگاه شامل بخشهاي زير مي باشد :

 

  • آزمايشگاه فوتودايناميك تراپي
  • آزمايشگاه الكتروپوريشن
  • آزمايشگاه كشت سلولي استاندارد
  • اتاق ويژه آماده سازي و نگهداري حيوانات آزمايشگاهي

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  • انجام پروژه هاي درماني فتودايناميك
  • انجام پروژه هاي درماني سونودايناميك
  • انجام پروژه هاي الكتروشيمي درماني
  • بررسي تأثير پالسهاي الكتريكي مربعي بر فرايندهاي حياتي و تكنيكهاي درماني
  • بررسي راهکارهاي فيزيكي درماني ليشمانيا
 

 
 
 
 
 

منبع نوراني غير كوهرنت LumaCare  مدل LC-122

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

دستگاه الکتروفورز افقی
 
هیتراستیرر
 

(Hot & cold plate (Tem4˚ - 96˚C

Workspace PCR
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اوقات شرعی

بازديدكنندگان

امروز: 13
اين هفته: 80
اين ماه: 210
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1