دكتر محمد حسين بحريني طوسي

 

مركز تحقيقات فيزيك پزشكي > اعضاي هيئت علمي > دكتر محمد حسين بحريني طوسي
 
 
 
دکتر محمد حسین بحرینی طوسی (PhD)
 
عضو هیئت علمی گروه فیزیک پزشکی- دانشکده پزشکی
 
 

 
آدرس: مشهد - خیابان دانشگاه - دانشکده پزشکی - گروه فیزیک پزشکی
تلفن: 8002317 3- 0511
نمابر: 8002321 3- 0511
 
 
 
 
 
سوابق تحصیلی
 ليسانس فيزيك ( 1354) دانشگاه مشهد
 فوق ليسانس فيزيك پزشكي ( 1358) دانشگاه ليدز ـ انگلستان
دكتري تخصصي (PhD) فيزيك پزشكي ( 1361) دانشگاه ليدزـ انگلستان
 
مراتب علمی
 استاديار
 دانشيار
 استاد (ادامه دارد)
 

 

سوابق اجرایی
 مثنوي هفتاد من كاغذ ...
 
 
 
 
سوابق تدریس
 تدريس دروس فيزيك وابسته به فيزيك پزشكي در مقاطع كارداني ، كارشناسي ، كارشناسي ارشد ، دكتراي حرفه اي و درس ليزر در مقطع دكتراي تخصصي (PhD) فيزيك پزشكي 
 
 
 
 
 

علائق تحقیقاتی

 اسپكتروسكوپي

 تابشهاي غير يونيزان
 آلاينده هاي فيزيكي محيط زيست
 صوت و ماوراء صوت
 
 
 
 
عضويت در انجمنهاي علمي/بورد
داور مقالات مجله هاي
 عضو انجمن فيزيك پزشكي ايران  علوم پايه پزشكي ايران
عضو هيئت ممتحنه و ارزشيابي فيزيك پزشكي ايران  فيزيك پزشكي ايران
   دانشگاه علوم پزشكي كرمان
   دانشگاه علوم پزشكي قزوين
   
   

 

  

اوقات شرعی

بازديدكنندگان

امروز: 12
اين هفته: 79
اين ماه: 209
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1