رهبرانقلاب اسلامی فرمودند: اسلام دين «علم» و «پايبندى به ارزشهاى معنوى» است.بايد علم و پژوهش را به عنوان يك باور عمومى در بياوريم تا يك همت همگانى بر اين كار گماشته شود؛ يعنى حقيقتاً مسئله‏ ى كل نظام بشود. .

دکتر محمد تقی بحرینی طوسی

bahreynimt[at]mums.ac.ir

051-38002316

***************

دکتر محمد حسین بحرینی طوسی

bahreynimh[at]mums.ac.ir

051-8002327

****************

دکتر آمنه سازگارنیا

sazgarniaa[at]mums.ac.i

051-38002323

**************

دکتر شکوه الزمان سلیمانی فرد

SoleymanifardSh[at]mums.ac.ir

051-38002325

**************

دکتر شاهرخ ناصری

NaseriSH[at]mums.ac.ir

051-38002328
Affiliation

Medical Physics Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران


فیزیک پزشکی به مفهومی که امروز در مراکز آموزش عالی و موسسات ارائه کننده خدمات بهداشتی- درمانی مطرح است شاخه ای از علوم کاربردی است که کمی بیش از دو دهه از حیات فعال آن در ایران سپری شده است، بهمین دلیل نیاز به انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در تمام زیرشاخه های این رشته علمی جوان در جهت شناخت و کمک به بهبود روش های تشخیصی- درمانی قویاً احساس می شود.

وجود متخصصین فیزیک پزشکی با پشتوانه ای از سالها آموزش و تحقیق و حضور دانشجویان مستعد و علاقمند دوره دکتری (Ph.D.) و کارشناسی ارشد در گروه فیزیک پزشکی ایجاب می نمود که فضا و امکانات لازم برای تبلور قابلیت های این مجموعه فراهم گردد. در پاسخ به این نیاز مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی با مجموعه ای از سه آزمایشگاه: دزیمتری محیطی، دزیمتری پزشکی و پایش نویز محیطی در سال 1380 در بخشی از ساختمان های مجموعه پژوهشکده بوعلی تأسیس گردید.

اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه روش های فیزیکي درمان سرطان (فتوداینامیک تراپی) برای اولین بار در ایران، فضا و امکانات جدیدی نیاز داشت که با همکاری و مساعدت مسئولین وقت دانشگاه ایجاد گردید و تعداد آزمایشگاههای تخصصی مرکز به چهار آزمایشگاه افزایش یافت. انجام طرح های تحقیقاتی کاربردی و موثر و چاپ و ارائه مقالات متعدد در مجلات علمی- پژوهشی و کنگره های بین المللی موجب گردید تا در سال 1385 اساسنامه مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه برسد و این مرکز از تیرماه 1385 بعنوان یک مرکز تحقیقات مصوب دانشگاه به فعالیتهای خود ادامه دهد.

این مرکز قادر است با تکیه بر دانش و تجربیات اعضای هیأت علمی، محققین و دانشجویان و امکانات موجود در حیطه های دزیمتری محیطی و پزشکی، پایش نویز محیطی و روشهای فیزیکی درمان سرطان با کلیه افراد و موسسات حقیقی در ارائه خدمات و یا حل مشکلات پژوهشی همکاری نماید. در صفحات بعدی امکانات و فعالیتهای پژوهشی هر یک از چهار آزمایشگاه بطور جداگانه توضیح داده شده است.

اوقات شرعی

بازديدكنندگان

امروز: 2
اين هفته: 118
اين ماه: 344